İşbu Üyelik Sözleşmesi NET RİSK YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş ve bağlı iştirakler tarafından, www.netrisk.com.tr web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.